Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học


Lớp 19.305.1 ngày 26/7 chuyển sang giảng đường D.

Lớp T7CN thường xuyên thay đổi phòng học do Trường tổ chức thi các loại, anh/chị vui lòng cập nhật hàng tuần để biết phòng học-- Lớp T357 : từ 18h00 – 21h00.

+ Đối tượng 1, 2b : học từ 22/8 (Tâm lí học dạy học đại học)

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Đợt này chủ yếu lịch thi các lớp hợp đồng. Anh/chị nào ở ĐHSP muốn thi ghép xin email để chọn phương án thi.
Cập nhật lịch thi cho các lớp ở Đại học Sư Phạm


Vui lòng xem lịch chi tiết cụ thể bên dưới

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học ở nhiều lớp, nhiều thời gian khác nhau tùy theo từng đối tượng. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Khóa 21 có lịch học vào tháng 7/2015. Học viên đăng kí, đóng phí từ tháng 6/2015 để chuẩn bị tham gia học. Tháng 7 chỉ có lớp Tối 357;

Học viên học tối 246 hoặc T7CN xem chiêu sinh khóa 20 hoặc chờ tháng 9

Chi tiết

Tất cả