Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Lớp Tối 246: thầy Danh dạy, A.304; lớp cô Hương thi: Thi 18h00, A.507, 15/3
Lớp Tối 357: học C.713 bình thường

Lớp T7CN có nhiều môn của các lớp khác nhau:
-- Môn 306 : Sử dụng PTKT : Thầy Lân dạy phòng máy, chỉ dành cho người đăng kí bằng tài khoản cá nhân (ưu tiên học viên cũ, giới hạn số lượng) - học chủ nhật, báo phòng qua email theo danh sách đăng kí.

-- Môn 314 : Thầy Qua (như bình thường)

-- Môn 310 : Cô Hồng : Giao tiếp và Ứng xử sư phạm, học 2 ngày thứ bảy 11 và 18/3 - phòng A.405. Đây là môn học hay, dù học không lấy điểm cũng nên đi học. Vui lòng điểm danh nếu muốn làm tiểu luận lấy điểm.

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Lịch thi:

Lớp T7CN:

Tâm lí học đại cương (thầy Điều) (01/04)

Giáo dục học đại cương (thầy Nhất) (01/04)

Lớp T246:

Lí luận dạy học đại học (Cô Hương). (đã thi)

Đánh giá trong giáo dục (thầy Danh) (29/3)

Lớp T357: Tâm lí học đại cương (Cô Tứ) . (đã thi)
.
Xem thông tin chi tiết bên dưới

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Khóa 27 khai giảng tùy đối tượng học, học vào các tối thứ Ba, Năm, Bảy hoặc Ngày Thứ 7, CN hàng tuần. Thời gian dự kiến bắt đầu khóa học vào đầu tháng 3/2017.
Các anh/chị có thể xem chi tiết bên dưới.

Chi tiết

Tất cả