Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Anh/chị xem tạm file Excel như trong mục chiêu sinh

Lịch bổ sung Tin học 306 : chủ nhật 4/10 và 11/10 phòng máy I.201

https://app.box.com/s/3ftvjyqs30zf0s7cglp6syva4en9727n

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Cập nhật lịch thi cho các lớp ở Đại học Sư Phạm


Vui lòng xem lịch chi tiết cụ thể bên dưới

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Kính gửi quí anh/chị!

Lớp Giảng viên đăng thông báo chiêu sinh khóa tháng 9/2015. Đối tượng 3 sẽ học từ ngày 12/9 (lớp T7CN) và 7/9 (Lớp T246).

Chi tiết

Tất cả