Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch thi

Lớp T7CN: (Lịch thi mới):

- Sáng 1/11:

+ 8h00: thi môn Lí luận dạy học đại học của cô Hương (phòng C.304)

+ 9h30: thi môn Đánh giá trong giáo dục đại học của thầy Qua (phòng C.304)

- Chiều 1/11:

+ 13h30: thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học của cô Trang (phòng C.304)

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học bất cứ lúc nào. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Chi tiết

Tất cả