Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch thi

1. Lớp 246:
- Tối 20/10:

+ Giáo dục Đại học thế giới & Việt Nam (18h00, phòng C.304)

+ Tâm lí giáo dục học ĐH (C. Mai) (19h30, phòng C.304)
- Tối 22/10:
+ Giáo dục học đại cương (C. Hạnh) (18h00, phòng C.304)
+ Tâm lí học đại cương (T.Điều) (19h30, phòng C.304)

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học bất cứ lúc nào. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Chi tiết

Tất cả