Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Môn Sử dụng PTKT của thầy Hà, học phòng C.901 : mang theo laptop và đi sớm 10 phút để chuẩn bị.Môn "Tâm lí học đại cương" 18.307.1 ngày 7/12 chuyển sang phòng A.105 (ADV). Học viên lưu ý đi từ cầu thang sát căn tin.

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi


Lớp T246:

Môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học" 17.211.2 của thầy Nam thi ngày 19/12/2014 vào lúc 18h - Phòng C.304


Môn "Nâng cao chất lượng tự học" 17.314.3" của thầy Danh thi ngày 30/12/2014 vào lúc 18h - Phòng C.307

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học bất cứ lúc nào. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Khóa 19 sẽ có lịch học mới hoàn toàn vào tháng 11/2014. Học viên đăng kí, đóng phí để chuẩn bị tham gia học

Chi tiết

Tất cả