Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Lớp T7CN thường xuyên thay đổi phòng học do Trường tổ chức thi các loại, anh/chị vui lòng cập nhật hàng tuần để biết phòng học

Lịch môn Tin học điều chỉnh từ 11/6 (nghỉ) sang 16/6

Khai giảng khóa 20/2015..

-- Lớp T246 : từ 18h00 – 21h00.
+ Đối tượng 3 : tạm ngưng tiếp nhận học viên mới
+ Đối tượng 1, 2 : học từ 10/6 (Tâm lí học dạy học đại học)-------
-- Lớp T357 : từ 18h00 – 21h00.
+ Đối tượng 3, 2a : học từ 7/7 (Tâm lí học đại cương)
+ Đối tượng 1, 2b : học từ 22/8 (Tâm lí học dạy học đại học)

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

- Tối 246: Giáo dục học đại cương - thầy Liên và Tâm lí học dạy học đại học - cô Mai, thi ngày 24/6

- Thứ 7CN: Giáo dục học đại cương - cô Hạnh và Lí luận dạy học đại học - thầy Danh, thi ngày 28/6

- Tối 357: Nâng cao chất lượng tự học - thầy Danh, thi ngày 25/6

Vui lòng xem lịch chi tiết cụ thể bên dưới

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học ở nhiều lớp, nhiều thời gian khác nhau tùy theo từng đối tượng. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Khóa 21 có lịch học vào tháng 7/2015. Học viên đăng kí, đóng phí từ tháng 6/2015 để chuẩn bị tham gia học. Tháng 7 chỉ có lớp Tối 357;

Học viên học tối 246 hoặc T7CN xem chiêu sinh khóa 20 hoặc chờ tháng 9

Chi tiết

Tất cả