Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Lớp T7CN thường xuyên thay đổi phòng học do Trường tổ chức thi các loại, anh/chị vui lòng cập nhật hàng tuần để biết phòng học


Khai giảng khóa 20/2015.
--- Lớp T7CN : sáng bắt đầu từ 8h00 – 11h30, chiều từ 13h30 – 16h45;
+ Đối tượng 3 : tạm ngưng tiếp nhận học viên mới
+ Đối tượng 1, 2 : học từ 30/5 (Tâm lí học dạy học đại học)-------
-- Lớp T246 : từ 18h00 – 21h00.
+ Đối tượng 3 : tạm ngưng tiếp nhận học viên mới
+ Đối tượng 1, 2 : học từ 10/6 (Tâm lí học dạy học đại học)-------
-- Lớp T357 : từ 18h00 – 21h00.
+ Đối tượng 3, 2a : học từ 7/7 (Tâm lí học đại cương)
+ Đối tượng 1, 2b : học từ 22/8 (Tâm lí học dạy học đại học)

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Xin xem lịch chi tiết môn Tâm lí học đại cương - thầy Điều (31/5)

Đánh giá trong giáo dục đại học - Thầy Điều (30/5)

Tâm lí đại cương - cô Tứ, 8/6 (dự kiến)

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học bất cứ lúc nào. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Khóa 20 sẽ có lịch học mới hoàn toàn vào tháng 5/2015. Học viên đăng kí, đóng phí từ tháng 4/2015 để chuẩn bị tham gia học

Chi tiết

Tất cả