Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Khai giảng khóa 20/2015.
--- Lớp T7CN : sáng bắt đầu từ 8h00 – 11h30, chiều từ 13h30 – 16h45;
+ Đối tượng 3 : học từ 7/5 (Tâm lí học đại cương)
+ Đối tượng 1, 2 : học từ 30/5 (Tâm lí học dạy học đại học)
-- Lớp T246 : từ 18h00 – 21h00.
+ Đối tượng 3 : học từ 4/5 (Tâm lí học đại cương)
+ Đối tượng 1, 2 : học từ 10/6 (Tâm lí học dạy học đại học)

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Xin xem lịch chi tiết môn Lí luận - cô Hương (4/5), Lí luận - thầy Danh (9/5), Đánh giá - thầy Danh (20/5)

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học bất cứ lúc nào. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Khóa 20 sẽ có lịch học mới hoàn toàn vào tháng 5/2015. Học viên đăng kí, đóng phí từ tháng 4/2015 để chuẩn bị tham gia học

Chi tiết

Tất cả