Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Đổi lịch môn Tin học tối 22/9

Môn "Lí luận dạy học đại học" Cô Trần Thị Hương học ngày 1/10 sẽ chuyền sang phòng C1009 (Các anh chị đi thang máy CBGV để lên lầu 10)

Môn "Phát triển chương trình" Thầy Hồ Văn Liên ngày 1/10 chuyển sang ngày 6/10


Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học bất cứ lúc nào. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Chi tiết

Tất cả