Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học


Lớp 20.306.12 - thầy Tăng Minh Dũng - nghỉ học vì thầy bệnh, chuyển qua học 5/9

Lớp 19.312.1 - thầy Danh - thay đổi phòng học ngày 29/08/2015, phòng I.104
Lớp 19.314.1 - thầy Qua - nghỉ học tuần này, ở nhà làm bài tập theo nhóm

Lớp Tin học 20.306.12 vừa có lịch. Anh/chị phải đăng kí mới được học (trùng lịch môn 19.312.1)


Lớp T7CN thường xuyên thay đổi phòng học do Trường tổ chức thi các loại, anh/chị vui lòng cập nhật hàng tuần để biết phòng học

-- Lớp T357 : từ 18h00 – 21h00.

+ Đối tượng 1, 2b : học từ 22/8 (Tâm lí học dạy học đại học)

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Cập nhật lịch thi cho các lớp ở Đại học Sư Phạm


Vui lòng xem lịch chi tiết cụ thể bên dưới

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Kính gửi quí anh/chị!

Lớp Giảng viên đăng thông báo chiêu sinh khóa tháng 9/2015. Đối tượng 3 sẽ học từ ngày 12/9 (lớp T7CN) và 7/9 (Lớp T246).

Chi tiết

Tất cả