Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Khóa 20 chính thức bắt đầu từ tháng 4/2015, mở lớp 246 và T7CN. Còn lớp 357 có thể bắt đầu muộn hơn, vào khoảng tháng 7/2015 sẽ có thông báo.

Lớp T7CN, học ngày 4/4, 8h00, phòng C.304, 280 An Dương Vương, Quận 5

Lớp T246, học ngày 13/4, 18h00, phòng C.304,

Vui lòng đi sớm 10 phút vào buổi đầu tiên để ổn định.
Học viên đối tượng 1 có thể bắt đầu muôn hơn vì chỉ học 6 môn bắt buộc.

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Kính gửi anh/chị học viên!

Môn tự chọn cần được khảo sát nhu cầu để mở lớp. Anh/chị vui lòng cho ý kiến sớm để lên lịch TKB phù hợp. Cảm ơn anh/chị.

Vào liên kết sau để khảo sát hoặc đã được gửi qua email

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học bất cứ lúc nào. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Khóa 20 sẽ có lịch học mới hoàn toàn vào tháng 4/2015. Học viên đăng kí, đóng phí từ tháng 3/2015 để chuẩn bị tham gia học

Chi tiết

Tất cả