Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Môn "Phát triển chương trình" 18.304.2 lớp tối 246 nghỉ học ngày 23/1, 26/1 học lại bình thường.

Môn "Lí luận dạy học đại học" 18.303.1 lớp T7CN của cô Hương nghỉ học ngày 24/1

Môn "Phát triển chương trình" 18.304.1 lớp T7CN của thầy Liên ngày 25/1 chuyển từ phòng C.304 sang phòng A.105

Các lớp học buổi tối 246 và 357 hiện tại chuyển từ phòng C.304 sang C.307 kể từ ngày 14/1/2015. Lớp thứ 7 và chủ nhật vẫn học bình thường tại phòng C.304

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Lớp T246:

Môn "Giáo dục đại học thế giới và việt nam" 18.301.2 của thầy Liên thi ngày 06/02/2015 vào lúc 18h00 - Phòng C.304 ( học viên khoá cũ và học viên lớp 18.301.1 của thầy Liên phụ trách có thể thi ghép chung)

Lớp T7CN:

Môn "Giáo dục đại học thế giới và việt nam" 18.301.1 của thầy Liên thi ngày 07/02/2015 vào lúc 13h30 - Phòng C.304 ( học viên khoá cũ của thầy Liên phụ trách có thể thi ghép chung)

Môn "Giáo dục học đại cương" 18.308.1 của cô Hạnh thi ngày 07/02/2015 vào lúc 15h00 - Phòng C.304 ( học viên khoá cũ của cô Hạnh phụ trách có thể thi ghép chung)

Môn "Lí luận dạy học đại học" 18.303.1 của cô Hương thi ngày 08/02/2015 vào lúc 8h00 - Phòng C.304 ( học viên khoá cũ của cô Hương phụ trách có thể thi ghép chung)

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học bất cứ lúc nào. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Khóa 19 sẽ có lịch học mới hoàn toàn vào tháng 11/2014. Học viên đăng kí, đóng phí để chuẩn bị tham gia học

Chi tiết

Tất cả