Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Khóa 26 sẽ khai giảng vào ngày 26/07/2016, học vào các tối thứ Ba, Năm, Bảy. Thời gian dự kiến kết thúc khóa học vào cuối tháng 12/2016.
Các anh/chị có thể xem chi tiết bên dưới.

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Cập nhật lịch thi các lớp ở ĐHSP


Các Anh/Chị vui lòng xem lịch chi tiết cụ thể bên dưới

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Khóa 26 sẽ khai giảng vào ngày 26/07/2016, học vào các tối thứ Ba, Năm, Bảy. Thời gian dự kiến kết thúc khóa học vào cuối tháng 12/2016.
Các anh/chị có thể xem chi tiết bên dưới.

Chi tiết

Tất cả