Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Môn học Tâm lí đại học - thầy Điều, phòng B.202, vui lòng đi sớm hơn thầy. (nên có mặt lúc 7h50) :
Môn Giáo dục đại học - cô Hạnh, Phòng B.202, vui lòng đi đúng giờ.

Tuần này có nhiều phòng thi, anh/chị đi lại nhẹ nhàng, dùng thang máy dãy C hoặc đi thang bộ.

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Lịch thi:

Lớp Tối 246:Giáo dục học đại cương (Thầy Nhất) và Tâm lí dạy học Đại học (thầy Điều) (xem chi tiết bên dưới)

Lớp T7CN:Giáo dục học đại cương (Thầy Nhất) và Tâm lí dạy học Đại học (thầy Điều) (xem chi tiết bên dưới)

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Hiện tại, Trường chưa có kế hoạch chiêu sinh khóa 27, Có thể phải qua Tết âm lịch mới có thông báo.

Trang web sẽ sớm cập nhật "dự thảo" để mọi người đăng kí trước qua email. Xin chờ sau ngày 1/12/2016.

Chi tiết

Tất cả