Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Phòng học B.202, môn học Tâm lí đại cương. Anh/chị để ý giúp dãy B mới xây. Tòa nhà bên trái khi gửi xe máy, đi cầu thang bộ lên 2 lầu (phòng học ở cuối tòa nhà)

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Phòng học B.202, môn học Tâm lí đại cương. Anh/chị để ý giúp dãy B mới xây. Tòa nhà bên trái khi gửi xe máy, đi cầu thang bộ lên 2 lầu (phòng học ở cuối tòa nhà)

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Hiện tại, Trường chưa có kế hoạch chiêu sinh khóa 27, Có thể phải qua Tết âm lịch mới có thông báo.

Trang web sẽ sớm cập nhật "dự thảo" để mọi người đăng kí trước qua email. Xin chờ sau ngày 1/12/2016.

Chi tiết

Tất cả