Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Lịch vẫn đang lên chính thức.
Lớp T7CN, CHÍNH THỨC bắt đầu -----> 23/11 -----, 8h00, phòng C.304, TLH đại cương, cô Tứ
Lớp Tối 357, học tối 25/11, môn Giao tiếp SP, phòng C.304, 18h00, đi sớm 5 phút
Lớp Tối 246 : bắt đầu 26/11

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi


Lớp T246:

Môn "Đánh giá trong giáo dục ĐH" 17.205.2 của thầy Danh: 24/11/2014 - Phòng C.304 (lớp 17.205.3 có thể thi ghép, ai thi ghép vui lòng báo giúp email)

Lớp T357:

Môn "Đánh giá trong giáo dục ĐH" 17.205.3 của thầy Danh: chờ lịch thi

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học bất cứ lúc nào. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Khóa 19 sẽ có lịch học mới hoàn toàn vào tháng 11/2014. Học viên đăng kí, đóng phí để chuẩn bị tham gia học

Chi tiết

Tất cả