Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Khóa 27 khai giảng tùy đối tượng học, học vào các tối thứ Ba, Năm, Bảy hoặc Ngày Thứ 7, CN hàng tuần. Thời gian dự kiến bắt đầu khóa học vào đầu tháng 3/2017.
Các anh/chị có thể xem chi tiết bên dưới.

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Lịch thi:

Lớp T7CN:Lí luận dạy học đại học (Thầy Danh) và Đánh giá trong giáo dục Đại học (thầy Qua). Xem thông tin chi tiết bên dưới

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Khóa 27 khai giảng tùy đối tượng học, học vào các tối thứ Ba, Năm, Bảy hoặc Ngày Thứ 7, CN hàng tuần. Thời gian dự kiến bắt đầu khóa học vào đầu tháng 3/2017.
Các anh/chị có thể xem chi tiết bên dưới.

Chi tiết

Tất cả