Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Lịch vẫn đang lên chính thức.
Lớp T7CN, bắt đầu 23/11
Có môn Giao tiếp SP lớp Tối 3, 5 bắt đầu 25/11, phòng C.304. Do môn thầy Danh dời lịch, môn cô Hồng dời qua C.307 cho 2 buổi đầu tiên
Lớp Tối 246 : bắt đầu 26/11

Môn "Tâm lí học đại cương" 18.307.1 ngày 7/12 chuyển sang phòng A.104 (ADV). Học viên lưu ý đi từ cầu thang sát căn tin.

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi


Lớp T246:

Môn "Đánh giá trong giáo dục ĐH" 17.205.2 của thầy Danh thi ngày 24/11/2014 vào lúc 18h - Phòng C.304 (lớp 17.205.3 có thể thi ghép, ai thi ghép vui lòng báo giúp email)

Lớp T357:

Môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học" 17.211.3 của cô Trang: thi ngày 27/11/2014 vào lúc 18h - Phòng C.304

Môn "Đánh giá trong giáo dục ĐH" 17.205.3 của thầy Danh: thi ngày 29/11/2014 vào lúc 18h - Phòng C.304

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học bất cứ lúc nào. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Khóa 19 sẽ có lịch học mới hoàn toàn vào tháng 11/2014. Học viên đăng kí, đóng phí để chuẩn bị tham gia học

Chi tiết

Tất cả