Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Lịch học Tối 22/8, đổi phòng môn cô Hạnh sang Giảng đường D ;
Lớp thầy Hà : đi thang máy ở phía cán bộ (thang máy đơn)

LỊCH HỌC CỦA NGÀY 23/8 vẫn diễn ra bình thường
Môn Giáo dục đại học, thầy Liên, phòng i.102
Môn 206 của thầy Hà, phòng i.202

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Lịch thi của tất cả các lớp NVSP ở tất cả các địa điểm được cập nhật ở đây. Anh/chị muốn đăng kí thi khác với địa điểm mình học thì gửi email xin tham gia

Chi tiết

    Tất cả

    Chiêu sinh

    Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học bất cứ lúc nào. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

    Chi tiết

    Tất cả