Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Các lớp học NVSP sẽ nghỉ Tết đến hết ngày 6/3/2015. Các lớp xem lịch học cụ thể của từng lớp để biết ngày đi học lại chính xác của từng lớp.
Các lớp học sau Tết sẽ chuyển về lại phòng C.304.


Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Kính gửi anh/chị học viên!

Môn tự chọn cần được khảo sát nhu cầu để mở lớp. Anh/chị vui lòng cho ý kiến sớm để lên lịch TKB phù hợp. Cảm ơn anh/chị.

Vào liên kết sau để khảo sát hoặc đã được gửi qua email

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Lớp NVSP giảng viên có thể chiêu sinh học viên vào học bất cứ lúc nào. Xem chi tiết thủ tục các file đính kèm

Khóa 20 sẽ có lịch học mới hoàn toàn vào tháng 4/2015. Học viên đăng kí, đóng phí từ tháng 3/2015 để chuẩn bị tham gia học

Chi tiết

Tất cả